maandag 15 september 2014

Mantelzorgvergunning

Hieronder een brief die ik aan Cition schreef. De reden dat ik 'm hier plaats is om te illustreren waar je als mantelzorger mee te maken krijgt.


Beste medewerker van Cition,

Een mantelzorgvergunning moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd en wordt niet (stilzwijgend) verlengd. Elk jaar opnieuw moet ik dus de volgende documenten overleggen, om te bewijzen dat mijn vader extra zorg nodig heeft en ik en zijn beste vriendin die graag willen verlenen:
-         Een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager van de parkeervergunning (degene die de zorg nodig heeft). Wanneer u de parkeervergunning schriftelijk aanvraagt, stuurt u dan een kopie mee. Bij een rijbewijs op creditcardformaat, kopieert u beide kanten.
-         Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de mantelzorgverlener(s). Is dit een rijbewijs op creditcardformaat, kopieer dan beide kanten.
-         Een kopie van kentekenbewijs deel IB (voorheen deel II) of het tenaamstellingsverslag van de RDW van het motorvoertuig/motorvoertuigen (maximaal drie), waarvoor u de vergunning aanvraagt. Het kenteken moet op naam van de verzorger staan. Staat het kentekenbewijs niet op naam van de verzorger, omdat u een parkeervergunning wilt aanvragen voor een bedrijfs- of leaseauto, dan moet u een extra document opsturen/inleveren. Voor een bedrijfsauto hebt u een verklaring van de werkgever van de verzorger nodig (op officieel briefpapier en maximaal een maand oud), waarin staat dat de verzorger, werknemer is van het bedrijf en in de auto mag rijden. Is het een leaseauto dan hebt u (een kopie van) de leaseovereenkomst nodig waarin staat dat de mantelzorgverlener gebruiker is van de auto.
-         Een recente verklaring van de huisarts (maximaal twee maanden oud), of een andere professionele instantie waaruit blijkt dat de aanvrager aangewezen is op mantelzorg. Ook volstaat een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis.
  
Vreemd genoeg zijn juist procedures waar je als mantelzorger binnen de zorg mee te maken krijgt omslachtig, maar vooral volledig gebaseerd op wantrouwen. Zelfs de Belastingdienst vraagt niet ieder jaar of ik door middel van een huurcontract wil bewijzen dat ik nog woon waar ik woon.

In plaats van me jaarlijks een online formulier te sturen, waarin ik formeel kan bevestigen dat onze situatie niet veranderd is moet ik elk jaar dezelfde documenten aanleveren. Ik moet alles bij elkaar zoeken, inscannen en uploaden, of uitprinten, in een envelop doen en opsturen - of langs brengen bij een onge├»nteresseerde lokettist. Mijn vader heeft in 2012 een zware beroerte gehad, met halfzijdige verlamming en hersenletsel tot gevolg. Hij zit in een rolstoel, kan niet eens zelfstandig naar het toilet en heeft 24 uur per dag zorg nodig. Dat gaat nooit meer over. Dat steeds opnieuw moeten aantonen is onnodig en wreed.

Mantelzorger zijn is geen baan, en word je al helemaal niet voor je plezier. Je moet de zorg voor een naaste zien te combineren met je eigen leven, wat al zwaar genoeg is zonder dit soort onzinnige en tijdrovende klussen. Een jaar geleden had ik de energie om deze brief te tikken niet eens kunnen opbrengen. Met de huidige ontwikkelingen binnen de zorg waardoor een steeds groter beroep wordt gedaan op naasten, zou het jullie sieren als jullie dit soort procedures wat ‘mantelzorgvriendelijker’ zouden maken.

Met vriendelijke groet,
Fay Boyer

Update: ik had de link naar dit stukje dezelfde dag naar Cition getweet. Twee weken later, op 28 september, tweette ik nogmaals, dat ik toch wel nieuwsgierig was naar hun reactie. Ze reageerden als volgt: "@Fay_Boyer Indrukwekkende brief. Voor wat betreft procedures heb je gelijk maar #fraudegevoelig. Aan #mantelzorgvriendelijker wordt gewerkt!". We wachten af...

Update II: In de afgelopen jaren is er niets veranderd, ik moet elk jaar de hele bende opnieuw aanleveren en er tijd en energie insteken. Elk jaar trouw bovenstaande brief getweet. De reactie in 2017: "
Beste Fay, bedankt voor je tweet. Herziening van mantelzorgvergunningbeleid was uitgesteld, maar staat nu weer op de agenda."

Update III: op 09-03-2017 ontving ik deze email van de gemeente. Ik was er helemaal stil van:  


Geachte mevrouw Boyer,

Met excuus voor de late reactie: ja, de gemeente kan en zal een nieuwe mantelzorgvergunning voor u afgeven op basis van al bekende gegevens en documenten. U hoeft dus geen nieuwe documenten te verzamelen en op te sturen.

De werkwijze voor mantelzorgers die langdurig zieke personen verzorgen is intussen inderdaad aangepast. Is er sprake (ook in de verklaring) van langdurige verlening van mantelzorg (wegens het ontbreken van perspectief op herstel), dan is deze verklaring gedurende 5 jaar geldig.
Hiermee hopen wij de administratieve belasting te verminderen voor mantelzorgers in deze situatie.

In uw geval kunt u dus de komende 4 jaar deze verklaring nog gebruiken.
Heeft u nog vragen, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groeten,

L***** M****
Senior Adviseur Straatparkeren

Gemeente Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten